1309/2019 Απόφαση V Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
12/01/2021

Υπάλληλοι Δ.Ο.Υ. Αστική ευθύνη. Αποδοχή ειδικού σημειώματος περαίωσης ενώ είχε εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου. Δεν προξενείται θετική ζημία από τη ματαίωση είσπραξης φορολογικής αξίωσης μη βέβαιης και εκκαθαρισμένης. Απορρίπτεται η αίτηση καταλογισμού

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!