ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΗΣ ΕΙΔ.ΣΥΝ./08.08.2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2019-08-14 00:00:00

Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./08.08.2019 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ' ΤΜΗΜΑΤΩΝ) που αφορούν σε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!