ΑΠΟΦΑΣΗ 2462/2020 ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2021

Κατηγορία: Προσυμβατικές διαφορές (άρθρο 201 παρ. 5 εδ. δ΄ του ν.4389/2016) Περίληψη: Ο προσυμβατικός έλεγχος επί των συμβάσεων της «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» διενεργείται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. – Δεν προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου σε τροποποιητική σύμβαση που συνάπτει η ΕΤ.Α.Δ., εφόσον επί της τροποποιούμενης όμοιας δεν διενεργήθηκε, για οποιονδήποτε λόγο (πλην της περίπτωσης που η αρχική δεν υποβλήθηκε λόγω ποσού), ο εν λόγω έλεγχος νομιμότητας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!