389/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
29/04/2022

Δημοσιονομική διόρθωση με ανάκτηση. Ενίσχυση συνεταιρισμού για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου». Εύρημα ελέγχου: Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής από δικαιούχο ενίσχυσης σε διαταγή προμηθεύτριας εταιρείας, προκειμένου να εξοφλήσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την αγορά του οποίου επιδοτήθηκε. Αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Απαλλακτική ποινική απόφαση. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Υποχρέωση λειτουργίας ελαιοτριβείου. Εφαρμογή αρχής της αναλογικότητας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!