584/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
08/08/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Τροποποίηση σύμβασης / συμπληρωματικές υπηρεσίες. Πράξη Επιτρόπου. Πλημμέλεια ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016, δεν προκύπτει επαύξηση εργασιών με συμπληρωματική ή τροποποιητική σύμβαση, κατά συνέπεια, το αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης είναι ίδιο με αυτό της αρχικής σύμβασης, αφού πρόκειται για υπηρεσίες που επικαλύπτονται. Το οικονομικό αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης αντιστοιχεί στο τεχνικά αναγκαίο, ανακαλείται η προσβαλλόμενη πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!