ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ. (ΘΕΜΑ Β') / 8.11.2017 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2018-01-19 00:00:00

Χρηματοοικονομικός έλεγχος στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για τη χρήση του οικονομικού έτους 2015.

Πρακτικά της 16ης Γεν.Συν. (Θέμα Β') / 8.11.2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!