1113/2023 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
06/09/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμ. Αναθέτων φορέας: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων. Μοναδικός διακωλυτικός λόγος υπογραφής, σύμφωνα με την προσβαλλομένη, ότι κατά παράβαση του άρθρου 255 παρ. 1 του ν. 4412/2016 η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία που εδρεύει στην Κίνα συμμετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, πολλώ δε μάλλον ανακηρύχθηκε ανάδοχος αυτής, χωρίς να ανήκει στους δικαιούμενους συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που διενεργεί η χώρα μας ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερμηνεία παραγράφου 1 του άρθρου 255 του ν. 4412/2016 υπό το φως της ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας. Δέχεται τις προσφυγές της αναδόχου και του Δημοσίου.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!