1367/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Έργα). Πράξη Επιτρόπου. Φορέας Δήμος. Έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Πλημμέλειες: α) η μελέτη του έργου παρίσταται ελλιπής, μη ακριβής και αόριστη, καθώς ούτε από το σώμα αυτής, αλλά ούτε και από τα υπόλοιπα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου, προκύπτει με ακρίβεια η αποτύπωση του αντικειμένου του έργου, β) από τα στοιχεία που προσκόμισε η προσωρινή ανάδοχος δεν αποδεικνύεται στο πρόσωπό της η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. Α.4(β) του άρθρου 22 της διακήρυξης. Δέχεται την προσφυγή, ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!