ΑΠΟΦΑΣΗ 2104/2020 ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2021

Κατηγορία: Προσυμβατικές διαφορές (Έργα)

Περίληψη: – Για το παραδεκτό της άσκησης παρέμβαση απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 328 παρ. 3 του ν.4700/2020 η θεμελίωση εννόμου συμφέροντος. – Κριτήρια επιλογής. Απαίτηση μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών και πιστοληπτικής ικανότητας που υπερβαίνουν το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!