Απόφαση 180/2022 Ελάσσονος Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-02-24 00:00:00

Προσφυγή αναθεώρησης – έλεγχος δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 – μη νόμιμος ο αποκλεισμός του εγγύτερου στο χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικού έτους για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων και εν προκειμένω του έτους 2019 και αντίστοιχα η επιλογή των απώτερων απ’ αυτό ετών 2016, 2017 και 2018. Απόφαση 180/2022 Ελάσσονος Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!