965/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας, προοριζόμενων για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος για ένα έτος για την προστασία του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής από τον κορωνοϊό. Πλημμέλεια της διαδικασίας: τα τρία σχέδια συμβάσεων απαραδέκτως υποβλήθηκαν για έλεγχο, ενόψει της ύπαρξης της εκκρεμοδικίας που δημιουργήθηκε με την, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ασκηθείσα, από αποκλεισθέντα από τη διαδικασία ανάθεσης υποψήφιο, αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, που, σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 138 του ν. 4782/2021, κωλύει την υπογραφή των ελεγχόμενων συμβάσεων. Δέχεται την προσφυγή, αναπέμπει την υπόθεση στο Κλιμάκιο.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!