949/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια διαφόρων ειδών για δίκτυο ύδρευσης. Μη νομιμότητα των όρων των άρθρων της Διακήρυξης, των σχετικών με τα επιβαλλόμενα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (γενικός κύκλος εργασιών) και τεχνικής ικανότητας (εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων). Εξαίρεση του τελευταίου έτους πριν από τη δημοσίευση της Διακήρυξης. Εφαρμογή του Βιβλίου ΙΙ ν. 4412/2016 ως εκ δραστηριότητας φορέα. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!