ΑΠΟΦΑΣΗ 2110/2021 Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
28/03/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθεια). Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων. Πλημμελώς αιτιολογημένη η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διότι η εμφάνιση έντονων χιονοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάσταση άγνωστη που να αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό της διαδικασίας ανάθεσης ως επείγουσας. Κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. γ΄ περ. δδ΄ του ν. 4013/2011 η αναθέτουσα παρέλειψε να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για την προσφυγή στη διαπραγμάτευση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!