Απόφαση 2493/2020 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ. Συν.

2021-03-17 00:00:00

Υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να αιτιολογεί τη δοθείσα στους διαγωνιζόμενους βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια. Η απλή παράθεση μόνο βαθμών δεν συνιστά την απαιτούμενη αιτιολογία. Η αιτιολόγηση αυτή είναι απαραίτητη τόσο στην περίπτωση υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς, όσο και στην περίπτωση που η τεχνική προσφορά βαθμολογείται ως προς επιμέρους κριτήριο με βαθμό 100. Εν προκειμένω, η ελλείπουσα αιτιολογία έχει συμπληρωθεί. 2493/2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!