950/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου. Προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής. Πλημμέλεια της διαδικασίας : η ανεπάρκεια της αιτιολογίας του αναθέτοντος Δήμου ως προς την επιλογή του να μην υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε κατ’ ελάχιστον δύο τμήματα, τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Β.Υ.Σ.), παρά τη διαφορετική φύση και απαιτήσεις συντήρησης των δύο κατηγοριών ειδών και μολονότι δεν προκύπτει ως υποχρεωτική η ταυτόχρονη παράδοσή τους. Ούτε εξειδικεύεται η τεχνική αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης από διαφορετικούς αναδόχους για κάθε τμήμα. Δέχεται την προσφυγή (μειοψ.).

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!