Απόφαση 917/2021 ΕΒΔΟΜΟΥ Τμήματος του Ελ.Συν.

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
27/07/2021

Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την παροχή υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμου (ν.4674/2020 άρθρο 2 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 1 του ν.4735/2020, και παρ. 3 περ. γ΄). Απόρριψη προσφυγής ανάκλησης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!