Απόφαση ΕΚΤΟΥ Τμήματος 1717/2021

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
14/02/2022

Ζήτημα παραδεκτού. Διακοπή δίκης επέρχεται όταν ο θάνατος του διαδίκου προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Σύμφωνα με τη μειοψηφία  της απόφασης η διακοπή της δίκης επέρχεται μόνο κατόπιν γνωστοποίησης στο δικαστήριο του θανάτου του διαδίκου είτε από τους δικαιούμενους προς επανάληψη της δίκης είτε τον πληρεξούσιο δικηγόρο, άλλως η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!