709/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών εγκαταστάσεων. Πλημμέλειες: α) μη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, χωρίς να τηρηθούν οι περιοριστικές προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4412/2016 β) η επιλεγείσα ανάδοχος (ΚοινΣΕπ) δεν προκύπτει ότι διαθέτει απαιτούμενες άδειες, διπλώματα, πιστοποιητικά, εκπαίδευση, κατάρτιση, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά μη καταδίκης κ.ά., που προβλέπονται στον ν. 2518/1997, στον ν. 3707/2008, στον ν. 3418/2005 και στην 4892/1/76-γ/2010 ΚΥΑ. Δέχεται την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!