1079/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Κλιμακίου. Διαγωνισμός από Δήμο για την προμήθεια  και εγκατάσταση μηχανισμών υπογειοποίησης κάδων. Πλημμέλεια που εντοπίστηκε ότι το τεθέν κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που απαιτεί οι υποβάλλοντες προσφορά για μέρος του διαγωνισμού να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης του διαγωνισμού τριετίας (2018, 2019, 2020) τρεις (3) κατ’ ελάχιστο συναφείς παραδόσεις προμηθειών σε δημόσιους φορείς, εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ δημοσίου κι ιδιωτικού τομέα ως προς την αποκτηθείσα εμπειρία. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!