982/2023 Απόφαση Μείζονος Ολομέλειας

2023-09-28 00:00:00

Άρση αμφιβολίας ως προς την έννοια των διατάξεων του π.δ/τος 715/1979 και του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 6, 7 και 9 του ν. 4412/2016. Προσυμβατικός έλεγχος μικτής σύμβασης αγοράς ακινήτου με κτήριο υπό ανέγερση, του οποίου τη μελέτη και αποπεράτωση αναλαμβάνει, για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής, ο πωλητής. Προέχων χαρακτήρας η σύμβαση έργου όταν, το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην κατασκευή πράγματος, που έχει προσδιοριστεί ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες του αγοραστή, το δε τίμημα της σύμβασης ανάγεται, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, στην αξία του έργου που θα κατασκευαστεί. Ως δημόσια σύμβαση έργου υπό την ανωτέρω έννοια υπάγεται, κατά τούτο, στον προσυμβατικό έλεγχο του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απόφαση 982 /2023

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!