ΑΠΟΦΑΣΗ 2439/2020 ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2021

Κατηγορία: Προσυμβατικές διαφορές (Yπηρεσίες)

Περίληψη: Υπηρεσίες καθαριότητας. Καθορισμός κριτηρίων επιλογής σε συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης. Τρόπος απόδειξης κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη σύναψη της σύμβασης, αναθέτουσα αρχή που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον COVID-19.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!