706/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Υπηρεσίες). Προσβαλλόμενη πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Αναθέτουσα αρχή Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αντικείμενο σύμβασης η μεταφορά του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ. Αιτιολογία κωλύματος υπογραφής ότι η αρμοδιότητα μεταφοράς του υπολείμματος ανήκει στην οικεία Περιφέρεια. Παρεμβάσεις Δήμων και δημότη απαράδεκτη. Απορρίπτει προσφυγή και ως άνω παρεμβάσεις.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!