Δημοσιονομικές ευθύνες, τυπικό-ουσιαστικό έλλειμμα

2020-05-02 00:00:00

Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ε.Σ. αναφορικά με την οριοθέτηση του ρόλου και των ευθυνών του διατάκτη, του υπολόγου και των ενδιάμεσων οργάνων εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής, καθώς επίσης και των μελλών των συλλογικών οργάνων, την έννοια και τις ευθύνες των συνευθυνομένων και των ταμειακών υπολόγων και τη διάκριση τυπικού και ουσιαστικού ελλείμματος και την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, επί των κυρώσεων εκ δημοσιονομικής ευθύνης.

ΓΕΝ.ΣΥΝ.04Β.pdf

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!