Απόφαση. 1051/2018 ΤΜΗΜΑΤΟΣ I

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
11/02/2021

 Δημοσιονομική διόρθωση. Τεκμηρίωση επιλέξιμων δαπανών με νόμιμα δικαιολογητικά. Εικονικά παραστατικά. Δέσμευση από δεδικασμένο απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Αρχές αναλογικότητας, καλής πίστης και χρηστής διοίκησης. Λόγοι προσωπικής επιείκειας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!