ΑΠΟΦΑΣΗ 1785/2018 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2019-07-01 00:00:00

Νομίμως δεν υπολογίστηκε ημερολογιακά από την αρμόδια Δ/νση του Γ.Λ.Κ. η παραμετρητέα προυπηρεσία ωρομισθίου, αλλά χρησιμοποιήθηκε ο προβλεπόμενος μαθηματικός τύπος για την αναγωγή των ωρών εργασίας σε συντάξιμο χρόνο. Παρεπίμπτων έλεγχος από το Ε.Σ. της νομιμότητας πράξεων της διοίκησης που αποτελούν προϋπόθεση αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

1785/2018

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!