Απόφαση 0749/2020 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ. Συν.

2021-03-17 00:00:00

Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη κλήτευσης και μη κοινοποίησης αντιγράφου της αίτησης αναίρεσης στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δεν παραστάθηκε. 0749/2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!