594/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
08/08/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο ( Προμήθειες ). Προμήθεια τροφίμων για Δήμο. Πλημμελώς αιτιολογημένη (ανεπαρκής και συμπερασματική) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου (της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου), με την οποία δέχθηκε ότι τα υποβληθέντα από συμμετέχουσα εταιρεία στοιχεία/δικαιολογητικά της τεχνικής της προσφοράς δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικείας Διακήρυξης, ενώ πληρούν τις απαιτήσεις της τα στοιχεία/δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς άλλης εταιρείας. Εν μέρει δεκτή η προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!