Απόφαση ΕΚΤΟΥ Τμήματος 1492/2021

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
14/02/2022

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Αγωγή που ασκήθηκε μετά την 8.2.2017 ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Ολ. ΕλΣ 244/2017 με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η σχετική ρύθμιση περί επιβολής ΕΑΣ εξετάζεται παραδεκτώς καθόσον η αγωγή αυτή συνέχεται με ένσταση ασκηθείσα προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας. Η ημερομηνία αυτή ορίσθηκε με την ίδια απόφαση της Ολομέλειας ως καταληκτικό χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της διάγνωσης περί αντίθεσης των κρίσιμων διατάξεων προς το Σύνταγμα. Αντισυνταγματική η επιβολή ΕΑΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολ. ΕλΣ 244/2017 και 544/2021. Δεκτή εν μέρει η αγωγή για καταβολή αποζημίωσης που αφορά στην παράνομη παρακράτηση της ΕΑΣ από 1.8.2010 έως 30.4.2017.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!