ΑΠΟΦΑΣΗ 2137/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Προσυμβατικός έλεγχος. Προσφυγή αναθεώρησης. Διακήρυξη με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ανάλυση σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ομοειδών υπηρεσιών, ούτε αναφορά σε ποσότητες και τιμές μονάδος. Λόγω της πολυπλοκότητας και της φύσης της σύμβασης είναι θεμιτό να δίνεται η δυνατότητα πρότασης διαφόρων λύσεων εντός του πλαισίου της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με κατανομή των επιμέρους ποσοτήτων και τιμών σε προμήθειες και υπηρεσίες. Στην αντίθετη περίπτωση θα περιοριζόταν η ελευθερία διαμόρφωσης προσφοράς και συνακόλουθα ο ανταγωνισμός με τιμολόγηση επιμέρους υπηρεσιών και προμηθειών και αποτύπωση αυτής στον πίνακα οικονομικής προσφοράς. 2137-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!