ΑΠΟΦΑΣΗ 0736/2020 Eλασ.Ολομέλειας του Ε.Σ

2021-01-08 00:00:00

Καταλογισμός προώρως αποχωρούντος αξιωματικού των Ενόπλων δυνάμεων βάσει του αρ. 64 του ν.δ/τος 1400/1973 (Α΄ 114), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) και του αρ. 92 παρ. 1 και 89 παρ. 2 του ν.δ/τος 721/1970. Απορριπτέοι λόγοι αναίρεσης περί αντίθεσης των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση παραμονής  στο στράτευμα και καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης στα αρ. 5 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 4, 25 παρ. 1, στα αρ. 4 ΕΣΔΑ, 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ, στο αρ. 1 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ν. 1426/1984), ορθή η ερμηνεία και η εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων, μη παραβίαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης Αντιθ. μειοψηφία. 0736-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!