ΑΠΟΦΑΣΗ 1795/2018 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2019-06-13 00:00:00

Καταλογισμός αχρεώστητης σύνταξης. Μετά την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης, νομίμως χωρεί η ταμειακή βεβαίωση ακόμη και όταν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία ή εκκρεμεί ένσταση κατά της καταλογιστικής πράξης ενώπιον του Κλιμακίου. Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση αναστολής κατά της καταλογιστικής πράξης ή με αίτηση αναστολής της ταμειακής βεβαίωσης.

Απόφαση 1795/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!