ΑΠΟΦΑΣΗ 1837/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2020-02-18 00:00:00

Καταλογισμός μελών ΔΕΠ ως αχρεωστήτως λαβόντων. Η διάταξη «νομιμοποιητική» του άρθρου 26 παρ. 10 ν.4386/2016 δε συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη σε εκκρεμείς υποθέσεις ούτε θίγει την αρμοδιότητα του Ε.Σ. για έλεγχο των λογαριασμών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1837/2019

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!