ΑΠΟΦΑΣΗ 2444/2020 ΕΒΔΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
25/01/2021

Κατηγορία: Προσυμβατικές διαφορές (Προμήθειες) Περίληψη: Εξαίρεση για ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας (άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 4412/2016). Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τεχνικούς λόγους (άρθρο 32 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016). Συσταλτική ερμηνεία εξαιρετικών διατάξεων. Βάρος απόδειξης

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!