Απόφαση 1821/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

2022-01-04 00:00:00

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Πολιτικοί συνταξιούχοι (δικαστικοί λειτουργοί). Για την εδραίωση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, ως επίλυση νομικού ζητήματος σχετικού με τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών νοείται μόνον η επίλυση ζητήματος σχετικού με το ειδικό συνταξιοδοτικό τους καθεστώς και όχι με άλλα νομικά ζητήματα που αφορούν μεν τους εν λόγω συνταξιούχους, συγχρόνως, όμως, και για τον ίδιο λόγο, και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. Ενόψει τούτου, το δικάσαν Τμήμα δεν δεσμευόταν από τα κριθέντα με την 164/2015 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου καθώς το νομικό ζήτημα που επιλύθηκε με την εν λόγω απόφαση αφορούσε στη συμβατότητα της εισφοράς αλληλεγγύης σε σχέση με την ιδιαίτερη συνταξιοδοτική μεταχείριση που επιφυλάσσει το Σύνταγμα στους δικαστικούς λειτουργούς, ενώ το ζήτημα που εγέρθηκε ενώπιόν του αφορούσε στην εν γένει συμβατότητα με το Σύνταγμα της επιβολής της εν λόγω εισφοράς στις συντάξεις του Δημοσίου. Η επιβολή δε της επίμαχης εισφοράς σε βάρος της σύνταξης πολιτικού συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού, κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2011 έως 30.9.2015 είναι μη νόμιμη ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτές συνταγματικές αρχές. Απορρίπτει. Απόφαση 1821/2021 Ολομέλειας ΕλΣυν

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!