Απόφαση 0731/2020 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ.Συν.

2021-03-17 00:00:00

Δημοσιονομική διόρθωση- συγχρηματοδοτούμενο δημόσιο έργο. Εφαρμοστέες, λόγω κενού στον κανονισμό της Α.Ε., η σύμβαση κατασκευής του έργου και η εθνική νομοθεσία (ν.1418/84), η οποία εφαρμόζεται και με βάση την απόφαση ένταξης. Επιβάρυνση κονδυλίου απροβλέπτων- νέες εργασίες. Ενδεικτική η 60ήμερη προθεσμία έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου.     0731/2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!