ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Ε.Σ. 2492/2016

2017-03-28 00:00:00

Απόφαση Ολομέλειας Ε.Σ. 2492/2016

Αναίρεση κατά απορριπτικής απόφασης Τμήματος για αναθεώρηση αποφάσεως αυτού.

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!