1286/2020 Απόφαση VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
20/01/2021

Δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαφορές από οφειλές ΟΤΑ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ταμειακής διευκόλυνσης του ΤΠΔ προς τους ΟΤΑ με χρήματα που το ΤΠΔ κατέβαλε προσωρινά και με ρητή εξαρχής την υποχρέωση των ΟΤΑ να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά (άρθρο 49 ν. 3943/2011 και άρθρο 26 ν. 4674/2020), καθόσον οι ΟΤΑ δεν αποκτούν έτσι την, απαιτούμενη για την κατάφαση της δικαιοδοσίας του ΕΣ, ιδιότητα του αχρεωστήτως λαβόντος.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!