ΑΠΟΦΑΣΗ 1824/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2020-06-25 00:00:00

Αυτοτέλεια δημοσιονομικής-ποινικής δίκης. Εφαρμογή  τεκμηρίου αθωότητας  και αρχής ne bis in idem  καθώς και αρχής της αναλογικότητας σε ελλείμματα υπολόγων.

1824/2019

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Stay tuned on our latest news!