ΑΠΟΦΑΣΗ 1824/2019 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2020-06-25 00:00:00

Αυτοτέλεια δημοσιονομικής-ποινικής δίκης. Εφαρμογή  τεκμηρίου αθωότητας  και αρχής ne bis in idem  καθώς και αρχής της αναλογικότητας σε ελλείμματα υπολόγων.

1824/2019

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!