390/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
29/04/2022

Δημοσιονομική διόρθωση με ανάκτηση. Ενίσχυση επιχείρησης για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισμού και επέκτασης της τουριστικής της μονάδας. Έλεγχος για διακρίβωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Εύρημα ελέγχου: μείωση του αριθμού των συνολικών θέσεων απασχόλησης μεγαλύτερη του προβλεπόμενου. Παραβίαση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Δεκτός ως βάσιμος ο λόγος έφεσης. Ακύρωση προσβαλλόμενης απόφασης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!