Απόφαση 0756/2020 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ. Συν.

2021-03-17 00:00:00

Οι υποχρεωτικώς τοποθετούμενοι σε θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του π.δ/τος 398/1995, δικαιούνται μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία τον συνυπολογισμό του επιδόματος θέσης ευθύνης στις συντάξιμες αποδοχές τους. Αφετηρία της τριετούς αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων της πράξης αναπροσαρμογής η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής πράξης, απορριπτικής του οικείου αιτήματος. 0756/*2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!