1344/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
21/03/2023

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Κλιμακίου ΕλΣυν. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης. Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Εφαρμογή Βιβλίου ΙΙ ν. 4412/2016. Πλημμέλειες της διαδικασίας: μη νομίμως τέθηκαν με τη διακήρυξη ως κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ο μέσος γενικός και ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των ετών 2017, 2018 και 2019, καθώς και η μη εμφάνιση αρνητικού αποτελέσματος του ισολογισμού στα έτη αυτά (2017, 2018 και 2019), ήτοι μη νομίμως εξαιρέθηκε το έτος 2020, που αποτελεί το εγγύτερο στο χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού έτος Ο όρος παρεμπόδισε την ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον μετέβαλε τον κύκλο των δυνητικών προσφερόντων. Απορρίπτει την προσφυγή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!