ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ΗΣ ΕΙΔ.ΣΥΝ./1.11.2017 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2017-11-23 00:00:00

Γνωμοδότηση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Κεφάλαιο … Συνταξιοδοτική ρύθμιση Δημοσίου. Άρθρο … Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)”.

Πρακτικά της 5ης Ειδ.Συν./1.11.2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!