Απόφαση 2462/2020 ΔΕΥΤΕΡΟY ΤΜΗΜΑTOΣ

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/02/2021

Συνυπεύθυνος για τη δημιουργία ελλείμματος θεωρείται όποιος, αν και είχε υπηρεσιακό καθήκον, δεν απέτρεψε τις διαχειριστικές παρατυπίες που το δημιούργησαν. Η παράλειψη άσκησης των εποπτικών καθηκόντων δημάρχου και η κατάδηλη εκ μέρους του ανοχή παρεκκλινουσών διαχειριστικών πρακτικών καθιδρύουν ευθύνη του για το επελθόν έλλειμμα και τον καθιστούν συνευθυνόμενο. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας επί καταλογισμών τυπικών ελλειμμάτων/κριτήρια. Δέσμευση από αμετάκλητη ποινική απόφαση. Η ύπαρξη εκκρεμούς ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. διαδικασίας δεν αναστέλλει την εφαρμογή των εθνικών δικονομικών ρυθμίσεων. Αδικαιολόγητος πλουτισμός.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!