Απόφαση 497/2021 ΕΒΔΟΜΟΥ Τμήματος του Ελ.Συν.

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
26/04/2021

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες)

χρηματοδοτική  μίσθωση˙ έννοια εναλλακτικής προσφοράς στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών˙ έλεγχος συμμόρφωσης των προσφερόμενων λεωφορείων προς τις τεθείσες με τη Διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!