932/2022 Απόφαση Εβδόμου Τμήματος

Νέα ή Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις
10/11/2022

Διαφορές από τον προσυμβατικό έλεγχο (Προμήθειες). Πράξη Επιτρόπου ΕλΣυν. Προμήθεια από νοσοκομείο χημικών αντιδραστηρίων προπαρασκευαστικών χρήσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Κώλυμα υπογραφής τροποποιητικών συμβάσεων διότι: α) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της  περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, περί προμήθειας αναγκαίων συμπληρωματικών αγαθών που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, και β) δεν συντρέχει ούτε η προϋπόθεση επιτρεπτής τροποποίησης λόγω συνδρομής περιστάσεων μη δυνάμενων να προβλεφθούν από μια επιμελή Αναθέτουσα Αρχή κατά τον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης. Απορρίπτει.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!