1389/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2021-10-01 00:00:00

Προδικαστικό ερώτημα κατ’ άρθρο 108Α παρ.2 του π.δ/τος 1225/1981. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, δεν αντίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1δ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και 25 παρ. 4 αυτού, ούτε και στις συνταγματικές διατάξεις για το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών και την απορρέουσα από αυτές αρχή της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και σύνταξης, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία. 1389/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!