ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ΗΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. / 8.5.2017 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Ε.Σ.

2017-05-11 00:00:00

Πρακτικά της 2ης Ειδ.Συν./8.5.2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γνωμοδότηση του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Κεφάλαιο … Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου. Άρθρο … Τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016".

Τύπος: 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!