ΑΠΟΦΑΣΗ 2138/2020 Ολομέλειας του Ε.Σ

2020-12-08 00:00:00

Προσυμβατικός έλεγχος. Προσφυγή αναθεώρησης. Ανάθεση σύνθετης μελέτης με υποβολή ενιαίας προσφοράς. Η προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικών ασφαλιστικής κάλυψης από ενώσεις μελετητών έναντι επαγγελματικών κινδύνων με όριο αποζημίωσης ανά απαίτηση από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ανά κατηγορία μελέτης, το οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην κατηγορία δεν αντίκειται στο άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016. Αρχή της αναλογικότητας. Βαθμολόγηση κριτηρίων που δεν προβλέπονταν. Προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 2138-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!