ΑΠΟΦΑΣΗ 0739/2020 Eλασ.Ολομέλειας του Ε.Σ

2021-01-08 00:00:00

Καταλογισμός προώρως αποχωρούντος αξιωματικού ιατρού των Ενόπλων δυνάμεων βάσει του αρ. 64 του ν.δ/τος 1400/1973 (Α΄ 114), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143). Χρόνος, ο οποίος διανύεται από τους αξιωματικούς ιατρούς για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που προσμετράται για τον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παραμονής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αντιθέτως, ο χρόνος των αμιγώς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δεν συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν προσμετράται. Απορρίπτεται η αναίρεση. 0739-2020.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!