Απόφαση. 201/2021 OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Ελ. Συν.

2021-02-19 00:00:00

 Αίτηση αναίρεσης. Χρηματοδότηση Δήμου από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. Ανάλωση της χρηματοδότησης σε πληρωμές άσχετες με τον ειδικότερο σκοπό για τον οποίο αυτή δόθηκε. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης βάσει των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου, για την επιστροφή των χρημάτων. Ερμηνεία άρθρου 98 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. Πρωτογενής δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έννοια λογαριασμού. Έννοια δημοσίου υπολόγου. Έννοια διαφοράς σχετικής με τον έλεγχο των λογαριασμών κατά την έννοια του εδαφίου στ’ του άρθρου 98 παρ. 1 του Συντάγματος. Η υποκείμενη εν προκειμένω σχέση μεταξύ του αναιρεσείοντος Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου είναι σχέση τακτοποίησης λογαριασμού, όπου ο πρώτος, ως λαβών τη χρηματοδότηση προς επίτευξη δημόσιου σκοπού και άρα υπόχρεος σε λογοδοσία, ευθύνεται έναντι του δευτέρου εφόσον κατά τη λογοδοσία δεν είναι σε θέση να αποδείξει την κανονική χρήση από αυτόν του δημοσίου χρήματος. Αποδοχή της δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της υποθέσεως. Αντίθετη μειοψηφία. Με τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ δεν ρυθμίζονται οι σχέσεις αποζημιωτικής ευθύνης μεταξύ φορέων δημόσιας εξουσίας. Απαράδεκτη, στην κρινόμενη περίπτωση, η άσκηση αγωγής κατ’ επίκληση των ως άνω άρθρων. Αντίθετες μειοψηφίες. 0201_2021.pdf

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μείνετε συντονισμένοι για τα τελευταία νέα μας!